Truchanowski Kazimierz

Prozaik, tłumacz literatury niemieckiej oraz rosyjskiej; znajomy i naśladowca  Schulza.

[wpis w opracowaniu]