Pilpel Jakub

Drohobycki księgarz, ojciec przyjaciela Schulza, Emanuela Pilpla.