Czarski Wacław

Wydawca, redaktor naczelny „Tygodnika Ilustrowanego”.


[wpis w opracowaniu]