Czarski Wacław

Wydawca, redaktor naczelny „Tygodnika Ilustrowanego”.