Sztokholm

Program letnich wycieczek morskich z Gdyni w 1936 roku
Programy wycieczek lądowych podczas wycieczek morskich w 1936 roku
Letnie wycieczki morskie 1936 r. na: m/s „Piłsudski” – m/s „Batory” – s/s „Kościuszko”