Sztokholm

Programy wycieczek lądowych podczas wycieczek morskich w 1936 roku
Program letnich wycieczek morskich z Gdyni w 1936 roku
Letnie wycieczki morskie 1936 r. na: m/s „Piłsudski” – m/s „Batory” – s/s „Kościuszko”
Opis wycieczki do Sztokholmu, 1933
Przewodnik turystyczny po Sztokholmie, lata trzydzieste XX wieku
Opis wycieczki do Sztokholmu, 1935