Sztokholm

Letnie wycieczki morskie 1936 r. na: m/s „Piłsudski” – m/s „Batory” – s/s „Kościuszko”
Przewodnik turystyczny po Sztokholmie, lata trzydzieste XX wieku
Program letnich wycieczek morskich z Gdyni w 1936 roku
Programy wycieczek lądowych podczas wycieczek morskich w 1936 roku
Opis wycieczki do Sztokholmu, 1935
Opis wycieczki do Sztokholmu, 1933