Szkic portretu drzemiącej matki, Henrietty Schulz, przed 1931

Szkic portretu drzemiącej matki, Henrietty Schulz, przed 1931

Rysunek ołówkiem na papierze, ML w Warszawie.