Bruno Schulz Autoportret i szkic głowy chłopca, około 1933

Muzeum Literatury w Warszawie, nr inw. ML. K. 668-2

Bruno Schulz Autoportret i szkic głowy chłopca, około 1933, ołówek, 16,5×20 cm.