Bruno Schulz Portret Stefanii Czarneckiej, 1934

Muzeum Literatury w Warszawie, nr inw. ML. K. 281

Bruno Schulz Portret Stefanii Czarneckiej, 1934, ołówek, 18,3×13,5 cm.