Okładka do Xięgi bałwochwalczej Brunona Schulza

Okładka do Xięgi bałwochwalczej Brunona Schulza z napisem: „19 grafik oryg. – Brunona Schulza”.