Scena przy stole, 1924

  • Scena przy stole, 1924
Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. Rys. W.5594, dar Haliny Drohockiej, 1974

Scena przy stole, 1924, gwasz, 16,6 × 22,5 cm