Portret Haliny Drohockiej, 1926

Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. Rys. W.5593, dar Haliny Drohockiej, 1974

Portret Haliny Drohockiej, 1926, czarna kredka, 43 × 29,3 cm; sygn. p.d.: „Pannie Halince / Bruno / Schulz / Zakopane sierpień 1926”