Portret fotograficzny Józefiny Szelińskiej, około 1930

Portret fotograficzny Józefiny Szelińskiej, około 1930