Karta pocztowa przedstawiająca uczniowską pracę Brunona Schulza, Drohobycz 1908

  • Karta pocztowa przedstawiająca uczniowską pracę Brunona Schulza, Drohobycz 1908.
Zbiory prywatne

Karta pocztowa przedstawiająca uczniowską pracę Brunona Schulza, nakładem księgarni Ludwika Gertsmana, Drohobycz 1908.