Bruno Schulz, Porwany przez wiatr – szkic ilustracji do opowiadania Emeryt, przed 1936

  • Bruno Schulz, <i>Porwany przez wiatr</i> – szkic ilustracji do opowiadania <i>Emeryt</i>, przed 1936
Muzeum Literatury w Warszawie, nr inw. ML. K. 321-1, zakup z „Desy” w Warszawie, 1977

Bruno Schulz, Porwany przez wiatr – szkic ilustracji do opowiadania Emeryt, przed 1936, ołówek, 14 × 14 cm, pod rysunkiem na passe-partout dedykacja ołówkiem: „JW Pani Kazimierze Rychterównej z wyrazami podziwu Bruno Schulz 24 III 1936”.