Bruno Schulz, Mój ojciec zostaje strażakiem, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 5, s. 1.

  • Bruno Schulz, <i>Mój ojciec zostaje strażakiem</i>, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 5, s. 1