Bruno Schulz, Martwy sezon, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 53–54, s. 6

  • Bruno Schulz, <i>Martwy sezon</i>, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 53–54, s. 6