Bruno Schulz, Genjalna epoka [fragment z powieści „Mesjasz”], „Wiadomości Literackie” 1934, nr 13, s. 4

  • Bruno Schulz, <i>Genjalna epoka</i> [fragment z powieści „Mesjasz”], „Wiadomości Literackie” 1934, nr 13, s. 4