Bruno Schulz. W klapie jego płaszcza widoczny znaczek LOPP-u