Okładka teki Xięgi bałwochwalczej Brunona Schulza, około 1920

Xięga bałwochwalcza – teka porte-folio z rysunkiem korowodu postaci z autoportretem artysty w mitrze na głowie, około 1920, tusz, szare płótno na tekturze, 33 x 25,5 (x2), sygn. obok rysunku z prawej: „B.S.”.