po 21 czerwca 1938

Drohobycz. Nakładem Koła Rodzicielskiego przy Państwowym Liceum i Gimnazjum w Drohobyczu ukazuje się Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu za rok szkolny 1937/38, w którym wymieniony został Bruno Schulz.

Sprawozdanie, podpisane przez dyrektora szkoły* Tadeusza Kaniowskiego* i opatrzone datą 21 czerwca 1938 roku1, informuje, że w latach 1937–1938 Schulz pracował jako profesor i „zawiadowca gabinetu rysunkowego” drohobyckiego gimnazjum oraz że ustawowy wymiar godzin uzupełniał w Powszechnej Szkole Żeńskiej im. Królowej Jadwigi* i w Powszechnej Szkole Żeńskiej im. Elizy Orzeszkowej*. Informuje też szczegółowo, w których klasach uczył Schulz oraz ile godzin tygodniowo przepracował jako nauczyciel rysunku, zajęć praktycznych, matematyki i fizyki2. Ponadto odnotowuje, że został odznaczony* brązowym Medalem za Długoletnią Służbę3.

Zobacz też: po 28 czerwca 1932*, po 14 czerwca 1933*, po 15 czerwca 1935*, po 20 czerwca 1936*, po 21 czerwca 1939*. (pls)

  • 1
    Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu za rok szkolny 1937/38, Drohobycz 1938, s. 65.
  • 2
    Ibidem, s. 5, 8, 9, 20.
  • 3
    Cywilne odznaczenie nadawane za pracę w służbie państwowej, ustanowione w roku 1938. Medal brązowy przysługiwał za przepracowanie dziesięciu lat. Koszt nadania medalu ponosił odznaczony.