18 grudnia [1934], wtorek

Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Rudolfa Ottenbreita.

Przeprasza w nim, że odpisuje dopiero teraz i liczy na dalszą korespondencję oraz spotkanie. Wspomina, że chciałby odwiedzić Ottebreita* kiedyś w Rzeszowie, snuje plany na temat przyszłych rozmów o Rilkem („Należałoby właściwie przejść jego wszystkie dzieła razem”1), zwierza się, że od kilku tygodni literatura trochę mniej go zajmuje, za to sporo rysuje pomiędzy lekcjami.

Zobacz też: 25 listopada 1934. (bt)

  • 1
    List Brunona Schulza do Rudolfa Ottebreita z 18 grudnia [1934] roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 63.
List Brunona Schulza do Rudolfa Ottenbreita z 18 grudnia 1934 roku
List Brunona Schulza do Rudolfa Ottenbreita z 18 grudnia 1934 roku