Piotr Millati

Urodzony w roku 1967 w Gdańsku. Doktor habilitowany, historyk literatury. Pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Współautor Słownika schulzowskiego (Gdańsk 2003 i 2006). Autor książek: Gombrowicz wobec sztuki (Gdańsk 2001) oraz Tratwa Meduzy (Gdańsk 2014). Członek redakcji „Schulz/Forum”. Redaktor działu eseju gdyńskiego kwartalnika literackiego „Bliza”.