Piotr Maksymowicz

Urodzony w 1989 roku. Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. 

Przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem Warszawski teatr operowy Wojciecha Bogusławskiego w latach 1778–1783. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia instrumentalistyczne w zakresie gry na klawesynie na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W ramach programu Erasmus studiował historię literatury oraz muzykologię na paryskiej Sorbonie. W roku 2014 przez rektora Akademii Muzycznej nominowany do Nagrody Czerwonej Róży dla najlepszego studenta. Finalista konkursów klawesynowych Prix Annelie de Man w latach 2012 i 2015 oraz III Akademickiego Konkursu Klawesynowego 2013. Laureat pierwszej nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego 2008. W książkowych wydawnictwach uniwersyteckich publikował teksty poświęcone tematom toposów melodycznych, literackich inspiracji w muzyce, wątków muzycznych w poezji, teatralizacji wykonania muzycznego oraz muzyczności spektaklu teatralnego; w periodykach literackich – prace krytyczne. 

Członek Pracowni Schulzowskiej, w której zajmuje się muzyczną recepcją twórczości Brunona Schulza oraz osadzeniem badanych zjawisk w kontekście historycznym.