Marcin Całbecki

Urodzony w roku 1977 w Bydgoszczy. Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Literatury Uniwersytetu Gdańskiego. 

Autor książek: Miasta Józefa Czechowicza. Topografia wyobraźni (Lublin 2004), Czarna kropla nieskończoności. Fenomen lęku w poezji Jerzego Lieberta, Władysława Sebyły i Aleksandra Rymkiewicza (Wrocław 2008) oraz Zapośredniczona tożsamość. Tematy środkowoeuropejskie a polska literatura współczesna (Gdańsk 2013).