Katarzyna Świerk

Urodzona w 1978 roku. Absolwentka chemii na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk chemicznych, członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 

Specjalizacja naukowa: metale ciężkie w osadach galwanicznych i glebach, metody odzysku metali ciężkich z osadów przemysłowych, odnawialne źródła energii. Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów i komunikatów naukowych. Od roku 2006 zatrudniona na Uniwersytecie Gdańskim – najpierw jako asystentka prorektora ds. kształcenia. W latach 2008–2015 kierowała administracją Wydziału Filologicznego, a od 2015 pełni funkcję Kierownika Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą. Od kilku lat zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami szkolnictwa wyższego, jego struktur, kształcenia i uzyskiwania stopni naukowych, a także sposobami przygotowania i realizacji projektów dydaktycznych, badawczych oraz organizacyjnych finansowanych ze środków europejskich, ministerialnych i innych. Czynny członek Zespołu Pieśni i Tańca Jantar UG.