Katarzyna Kaszorek

Urodzona w roku 1989 w Gdańsku. Absolwentka filologii angielskiej (ze specjalizacją translatoryczną) Uniwersytetu Gdańskiego i filologii hiszpańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Naukowo i zawodowo zajmuje się przekładoznawstwem. Tłumaczka tekstów historycznych (zwłaszcza z okresu II wojny światowej), naukowych i popularno-naukowych, a także filmów krótkometrażowych. W ramach projektu „Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza” zajmuje się naukową recepcją dzieł Schulza w krajach anglojęzycznych oraz prowadzeniem archiwum. Autorka artykułu „Polish Kafka” w Ameryce, czyli co o Schulzu pisali pierwsi amerykańscy badacze jego twórczości (2017).