Eliza Gościniak

Urodzona w 1996 roku w Płocku. Studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. 

Obroniła pracę licencjacką pod tytułem Xięga bałwochwalcza w reprodukcjach. Próba dokumentacji. Jej praca magisterska będzie dotyczyła obecności oraz sposobów wykorzystania grafik z Xięgi bałwochwalczej w Internecie. Należy do Pracowni Schulzowskiej, zajmuje się ikonografią. Recenzentka i weryfikatorka w internetowym projekcie „Fantazmaty”.