Fragment listu do Kazimierza Truchanowskiego z 27 października 1935 roku

Fragment listu do Kazimierza Truchanowskiego z 27 października 1935 roku.

Arkusz kremowego papieru (k. 38), zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej (k. 33). Format 11,2×14,1 cm. Jerzy Ficowski, publikując jej treść razem z listem z 4 marca 1936 roku, podejrzewał jednak, że została „oddarta przez adresata, tuż przed wypożyczeniem do publikacji […] od listu, który nie został udostępniony do druku” (KL 02/07, s. 339). Idąc dalej śladem tego przypuszczenia, można połączyć tę kartkę z kopertą jakiegoś niezachowanego listu Schulza do Truchanowskiego z dnia 27 października 1935 roku. Koperta ta na stronie pierwszej zawiera adres odbiorcy: „Wielmożny Pan / Kazimierz Truchanowski / Kiwerec na Wołyniu / ul. Długa 4”, a na odwrocie nadawcy: „Bruno Schulz / Drohobycz”. Na kopercie znajduje się podwójny stempel pocztowy z datą „27 X 35”.

W zbiorach Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 38; zakup w 1994 roku od Bożeny Truchanowskiej, inw. 4482.