Jerzy Ficowski, Exposé o „Sklepach cynamonowych”, „Odra” 1974, nr 1, s. 40–42.