Korespondencja [Artura Sandauera z Ryszardem Matuszewskim], „Współczesność” 1965, nr 7–8.