Aleksander Jackiewicz, Kuglarz urojonych miast, „Życie Literackie” 1958, nr 312, s. 3.