Bruno Schulz Portret mężczyzny, przed 1936

Bruno Schulz Portret mężczyzny, przed 1936, ołówek, 18,5 x 22 cm.

Sportretowany mężczyzna to, być może, Juliusz Wit (1902–1942), poeta związany z awangardą krakowską, zamordowany przez hitlerowców we Lwowie. Schulz jest autorem recenzji zbioru wierszy Wita Lampy (Nowy poeta, „Sygnały” 1936, nr 23). Portretowi towarzyszy szkic siedzącej postaci oraz scena baśniowa: śpiący król, królowa i dworzanie. Motywy baśniowe pojawiają się już w szkicowniku młodzieńczym i powracają we freskach wykonanych w willi Landaua.