Jak korzystać z portalu

Korzystanie z portalu „Schulz/forum. Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza” jest łatwe i intuicyjne. Wierzymy, że przeglądanie zawartych tu treści i poruszanie się w ich strukturze nie przysporzy użytkownikom żadnych trudności. Przeciwnie, będzie ekscytujące, a samodzielne odkrywanie możliwości i licznych funkcji sprawi przyjemność. Mimo to stworzyliśmy krótką instrukcję, która – mamy nadzieję – w razie jakichkolwiek trudności pozwoli w pełni czerpać z zamieszczonych na stronie materiałów. 

Krótki przewodnik po menu głównym

Wybierz datę – to funkcja będąca sercem portalu; pozwala poruszać się po kalendarzu w wybrany przez użytkownika sposób.

Miejsca – alfabetyczny spis miejsc związanych z Brunonem Schulzem, którym poświęciliśmy osobne noty.

Osoby – alfabetyczny spis biogramów osób związanych z Schulzem, na przykład członków rodziny, przyjaciół i znajomych.

Obrazy – to przede wszystkim galeria dzieł plastycznych Schulza, ale także twórczości jego mistrzów i prac, które zostały przez niego zainspirowane, galeria zdjęć, pocztówek, ilustracji powiązanych z wpisami kalendarzowymi. Cała okołoschulzowska ikonografia w jednym miejscu.

Źródła – zbiór dokumentów, rękopisów oraz listów Brunona Schulza.

Ścieżki – zbierają wpisy, które dotyczą konkretnego zagadnienia lub układają się w swoiste mikronarracje.

Bibliografia – stale aktualizowana podmiotowa i przedmiotowa bibliografia Brunona Schulza, zawierająca osobną wyszukiwarkę, która pozwala filtrować adresy bibliograficzne na kilka różnych sposobów.

Nad menu głównym umieściliśmy między innymi wyszukiwarkę, która przeszukuje całą zawartość portalu. By z niej skorzystać, należy wybrać ikonę:

 

symbol lupy

 

Jak korzystać z modułu wyboru daty

Po otwarciu modułu daty wyświetla się kalendarz wypełniony datami rocznymi. Jeśli taka data została wytłuszczona, to oznacza, że w jej obrębie znajdują się już zrekonstruowane i opisane wydarzenia. Moduł umożliwia przeglądanie kalendarza na dwa sposoby. Nazwijmy je umownie prostym i zaawansowanym.

Pierwszy sposób – domyślny – to wybieranie proste. Aby z niego skorzystać, wystarczy otworzyć wybór daty i zaznaczyć konkretny rok – wyświetli się strona z listą wszystkich opisanych wydarzeń z tego roku. Kiedy wydarzeń będzie już więcej, dołączymy funkcje pośrednie, związane z przechodzeniem do miesięcy i dni.  Drugi sposób – zaawansowany – pozwala wybrać jednocześnie kilka dat. Aby z niego skorzystać, należy otworzyć moduł wyboru daty, a następnie kliknąć symbol:

symbol czterech kół

Teraz można na przykład jednocześnie zaznaczyć daty 1916, 1930 oraz 1935 i dzięki przyciskowi „dalej” przejść na stronę z listą wydarzeń z tych trzech lat. Albo wybrać rok 1935, przejść „dalej” – do tablicy z miesiącami, na której możemy dokonać kolejnego pojedynczego lub wielokrotnego wyboru. Analogicznie postępuje się w wypadku dat dziennych. Aby wrócić do wybierania prostego, wystarczy kliknąć znajdujące się w miejscu poprzedniego symbolu:

 symbol kóła

Jak korzystać z bibliografii

Po wybraniu z menu głównego bibliografii użytkownik musi podjąć decyzję, która z nich: przedmiotowa czy podmiotowa, go interesuje. Obie uporządkowane są chronologicznie, a w ramach konkretnego roku – alfabetycznie. Ze względu na liczbę pozycji sprawne korzystanie z bibliografii wymaga użycia wyszukiwarki. Można użyć tej wbudowanej w przeglądarkę (wywoływanej skrótem Ctrl+F) lub tej stworzonej specjalnie na potrzeby portalu. Aby ją otworzyć, należy nacisnąć symbol:

 symbol lupy w bibliografii

Bibliografia „Schulz/forum” daje użytkownikom także możliwość zapoznania się z częścią pozycji. Po niektórych zapisach umieszczono jeden z dwóch symboli:
 symbol odnośnika odsyła do zbiorów udostępnionych bezpośrednio na stronie, z kolei
 
symbol odnośnika do bibliotek cyfrowych i innych zasobów.

 

Krótki przewodnik po koncie użytkowania

Funkcjonalność w fazie opracowywania.