Odpis świadectwa egzaminu państwowego z 1924 roku

Odpis wierzytelny świadectwa egzaminu państwowego z 1924 roku.

Podwójny arkusz papieru. Poniżej odpisu wykonanego ręką Schulza znajdują się: dwa czerwone znaczki opłaty skarbowej, notarialne poświadczenie zgodności sporządzone pismem maszynowym, owalna pieczęć oraz podpis notariusza Stanisława Tokarskiego. Format 34×20,5 cm.