List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 9 lutego 1934 roku

List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 9 lutego 1934 roku.

Podwójny arkusz przebitkowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej (k. 139) i czwartej (k. 140v); strony druga i trzecia puste. Format 33,5×21 cm. Ledwie widoczny ślad złożenia wzdłuż dłuższego boku.

W zbiorach CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 139 i 140.