Dokumenty związane ze studiami

Odpis świadectwa egzaminu państwowego z 1924 roku
Odpis wierzytelny świadectwa z Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie z 1929 roku
Odpis wierzytelny świadectwa z Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie z 1927 roku
Odpis wierzytelny świadectwa egzaminu państwowego ze Szkoły Politechnicznej we Lwowie z 1914 roku