Dokumenty związane z pracą w szkole

Odpis wierzytelny umowy w sprawie stosunku służbowego z 1927 roku