Dokumenty związane z pracą w szkole

Odpis wierzytelny listu do Brunona Schulza z 24 grudnia 1929 roku
Odpis wierzytelny listu do Brunona Schulza z 28 listopada 1932 roku
Odpis wierzytelny umowy z 1928 roku
Odpis wierzytelny Dyplomu Nauczyciela Szkół Średnich z 1929 roku
Odpis wierzytelny listu do Brunona Schulza z 12 kwietnia 1929 roku
Wyciąg z wykazu stanu służby i kwalifikacyjnego z 20 marca 1935 roku
Odpis wierzytelny umowy w sprawie stosunku służbowego, 1927 rok
Odpis wierzytelny Dyplomu Nauczyciela Szkół Średnich z 1928 roku
List Brunona Schulza do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1924 roku
Odpis wierzytelny listu do Brunona Schulza z 20 grudnia 1928 roku