Zawistowski Władysław

Teatrolog, krytyk teatralny i literacki, w latach trzydziestych naczelnik Wydziału Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.


[wpis w opracowaniu]