Lille Ludwik

Awangardowy malarz, grafik, scenograf, a także popularyzator i krytyk sztuki związany z grupą artystów lwowskich Artes; od 1937 roku mieszkał w Paryżu.