Kaden-Bandrowski Juliusz

Prozaik i publicysta początkowo związany ze „Skamandrem”, organizator życia literackiego, a także piłsudczyk i oficer Wojska Polskiego.