Hoffman Kazimierz

 Nauczyciel, kolega Schulza.


[wpis w opracowaniu]