Cesarsko-Królewskie Gimnazjum im. Franciszka Józefa
w Drohobyczu

[w opracowaniu]