styczeń 1939

W „Ateneum” ukazuje się Dwugłos o Schulzu Kazimierza Wyki i Stefana Napierskiego, poświęcony twórczości literackiej Brunona Schulza, oraz recenzja Pasji Błędomirskich Jarosława Iwaszkiewicza, autorstwa Karola Ludwika Konińskiego, w której wspomniany jest Schulz.

[wpis w opracowaniu] (pls)