1 stycznia 1936, środa

Warszawa. Bruno Schulz odwiedza Zofię Nałkowską.

W czasie ferii świątecznych Bruno Schulz przebywa w Warszawie*. 1 stycznia 1936 roku odwiedza Zofię Nałkowską. W czasie wizyty opowiada o planach swego małżeństwa z Józefiną Szelińską*. Krótkie spotkanie odbywa się – jak pisze Nałkowska – „za zezwoleniem Bogusława”1, co świadczy o powodowanej zazdrością nieskrywanej niechęci partnera Nałkowskiej, Bogusława Kuczyńskiego, do Schulza.

Zobacz też: 16 kwietnia 1933, kwiecień 1934, 10 maja 1934, 20 lipca 1935, koniec 1935 roku / początek 1936 roku, 23 stycznia 1936. (mr)

  • 1
    Zofia Nałkowska, Dzienniki IV 1935–1939. Część 2 (1935–1939), opracowanie, wstęp i komentarz Hanna Kirchner, Warszawa 1988, s. 83.