Wyszukiwarka bibliograficzna

od
do

Bibliografia podmiotowa

1933
 • Bronisław [!] Schulz, Ptaki, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 52, s. 3.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, „Chwila” 1933, nr 5284, s. 5–6, nr 5285, s. 9–10; nr 5286, s. 7–8.
1934
 • Bruno Schulz, Druga jesień, „Kamena” 1934, nr 3, s. 54–57.
 • Bruno Schulz, Noc lipcowa, „Sygnały” 1934, nr 12, s. 5.
 • Bruno Schulz, Prawdziwy płomień sztuki. Z wystawy p. Lachowicza, „Przegląd Podkarpacia” 1934, nr 12, s. 16.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Warszawa 1934.
 • Bruno Schulz, Undula. Drzeworyt, „Sygnały” 1934, nr 12, s. 10.
 • Bruno Schulz, Genjalna epoka [fragment z powieści „Mesjasz”], „Wiadomości Literackie” 1934, nr 13, s. 4.
1935
 • Bruno Schulz, Do Stanisława Ignacego Witkiewicza [z ilustracjami autora], „Tygodnik Illustrowany” 1935, nr 17, s. 322–323.
 • Bruno Schulz, Dodo [z ilustracjami autora], „Tygodnik Ilustrowany” 1935, nr 2, s. 33–35.
 • Bruno Schulz, Edzio [z ilustracjami autora], „Tygodnik Illustrowany” 1935, nr 40, s. 789–791.
 • Bruno Schulz, Emeryt [z ilustracjami autora], „Wiadomości Literackie” 1935, nr 51–52, s. 16–17.
 • Bruno Schulz, Księga, „Skamander” 1935, nr 58, s. 100–109.
 • Bruno Schulz, Mój ojciec zostaje strażakiem, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 5, s. 1.
 • Bruno Schulz, Powstają legendy, „Tygodnik Ilustrowany” 1935, nr 22, s. 425.
 • Bruno Schulz, Sanatorjum pod Klepsydrą [z ilustracjami autora], „Wiadomości Literackie” 1935, nr 16, s. 4–5.
 • Bruno Schulz, W pracowniach pisarzy polskich. Ankieta „Wiadomości Literackich”, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 20, s. 5.
 • Bruno Schulz, Wiosna, „Kamena” 1935, nr 10, s. 191–193.
1936
 • Bruno Schulz, [Akacje kwitną], „Nasza Opinia” 1936, nr 72, s. 9.
 • Bruno Schulz, Aneksja podświadomości. Uwagi o „Cudzoziemce” Kuncewiczowej, „Pion” 1936, nr 17, s. 2–3.
 • Bruno Schulz, Do Witolda Gombrowicza, „Studio” 1936, nr 7, s. 211–217.
 • Bruno Schulz, Dzwony w Bazylei, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 15, s. 4.
 • Bruno Schulz, Jesień, „Sygnały” 1936, nr 17, s. 4.
 • Bruno Schulz, Kulisi cesarza, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 26, s. 4.
 • Bruno Schulz, Martwy sezon, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 53–54, s. 6.
 • Bruno Schulz, Mityzacja rzeczywistości, „ Studio” 1936, nr 3–4, s. 32–34.
 • Bruno Schulz, Nowa książka Kuncewiczowej, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 3, s. 44.
 • Bruno Schulz, Nowy poeta, „Sygnały” 1936, nr 23, s. 11.
 • Bruno Schulz, O sobie, „Studio” 1936, nr 2, s. 11–13.
 • Bruno Schulz, Ostatnia ucieczka ojca, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 32, s. 2.
 • Bruno Schulz, Patriarchalna Ameryka, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 19, s. 4.
 • Bruno Schulz, „Pod Belwederem”, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 30, s. 571.
 • Bruno Schulz, [Posłowie], [w:] Franciszek Kafka, Proces, Warszawa 1936, s. 279-284.
 • Bruno Schulz, Powieść o przyjaźni, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 31, s. 6.
 • Bruno Schulz, Republika marzeń, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 29, s. 554–556.
 • Bruno Schulz, W pustyniach Kanady, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 18, s. 5.
 • Bruno Schulz, Wędrówki sceptyka, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 6, s. 112.
 • Bruno Schulz, Wiosna, „Skamander” 1936, nr 74, s. 326–346; nr 75, s. 420–442.
 • Bruno Schulz, Wolność tragiczna, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 27, s. 510–511.
 • Bruno Schulz, Zamiast odpowiedzi. Do redaktora „Tygodnika Ilustrowanego”, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 44, s. 848.
 • Bruno Schulz, Matka i syn, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 50, s. 5.
1937
 • Bruno Schulz, „Czarne anioły” Mauriaca, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 19, s. 4.
 • Bruno Schulz, E. M. Lilien, „Przegląd Podkarpacia” 1937, nr 71, s. 2; nr 73–74, s. 3; 1938, nr 75–76, s. 4; nr 77, s. 3; nr 78–79, s. 3; nr 81–82, s. 3–4.
 • Bruno Schulz, Epopeja emigracyjna, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 30, s. 4.
 • Bruno Schulz, Książka o miłości, „Tygodnik Ilustrowany” 1937, nr 3–4, s. 52.
 • Bruno Schulz, Męczeńskie życie małej Denise, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 7, s. 6.
 • Bruno Schulz, „Otawa” Giona, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 5, s. 5.
 • Bruno Schulz, Powieść Jo van Ammers-Küller, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 26, s. 4.
 • Bruno Schulz, Powieść o wiejskim proboszczu, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 18, s. 4.
 • Bruno Schulz, „Powieść za 3 grosze”, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 15, s. 4.
 • Bruno Schulz, Proza tłumaczona, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 38, s. 4.
 • Bruno Schulz, Samotność, „Przegląd Podkarpacia” 1937, nr 69, s. 3.
 • Bruno Schulz, Sanatorium pod Klepsydrą, Warszawa 1937.
 • Bruno Schulz, Towarzysze snów, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 22, s. 4.
 • Bruno Schulz, Trzy powieści tłumaczone, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 2, s. 5.
 • Bruno Schulz, U wspólnej mety (Maria Kuncewiczowa i Karin Michaelis), „Pion” 1937, nr 35, s. 3.
 • Bruno Schulz, Wystawa Lachowicza, „Przegląd Podkarpacia” 1937, nr 70, s. 2.
 • Bruno Schulz, Zmierzch wiosenny, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 21, s. 3.
1938
 • Bruno Schulz, Egga van Haardt, „Tygodnik Ilustrowany” 1938, nr 40, s. 773–774.
 • Bruno Schulz, „Ferdydurke”, „Skamander” 1938, z. 96–98, s. 183–189.
 • Bruno Schulz, Kometa [z rysunkami Eggi Haardt], „ Wiadomości Literackie” 1938, nr 35, s. 2–3.
 • Bruno Schulz, Ojczyzna, „Sygnały” 1938, nr 59, s. 7.
 • Bruno Schulz, Schulz i Gombrowicz. Do redaktora „Wiadomości Literackich”, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 26, s. 8.
1939
 • Bruno Schulz, W pracowniach pisarzy i uczonych polskich. Ankieta „Wiadomości Literackich”, „Wiadomości Literackie” 1939, nr 17, s. 5.
 • Bruno Schulz, Zofja Nałkowska na tle swej nowej powieści, „Skamander” 1939 , nr 108–110, s. 166–176.
1957
 • Bruno Schulz, Ojczyzna, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 46, s. 4–5.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą. Kometa, Kraków 1957 (wstęp Artura Sandauera Rzeczywistość zdegradowana (Rzecz o Brunonie Schulzu)).
1958
 • Bruno Schulz, Birds, The Mannequins, A Treatise on Mannequins or the Second Book of Genesis, A Treatise on Mannequins (Conclusion), „Poland Illustrated Magazine” 1958, No. 10, s. 25–28.
 • Bruno Schulz, My Father Joins the Fire Brigade, translated by W. Stanley Moss and Zofia Tarnowska-Moss, [w:] 10 Contemporary Polish Stories, translated by various hands and edited by Edmund Ordon, with an introduction by Olga Scherer-Virski, Detroit 1958, s. 116–125.
1959
 • Bruno Schulz, La Morte-saison, traduit du polonais par Allan Kosko, „Les Lettres Nouvelles” 1959, N°19, s. 15–27.
 • Bruno Schulz, Sierpień, [w:] Zespół Literacki Przedmieście, Przedmieście [wybór pism], [przedmowa Halina Krahelska], Warszawa 1959, s. 443–453.
1960
 • Bruno Šulc, Bubašvabe, preveo Stojan Subotin, „Видици” 1960, бр. 49–50 [Bruno Šulc, Bubašvabe, preveo Stojan Subotin, „Vidici” 1960, br. 49–50], s. 7.
1961
 • Bruno Schulz, Traité des mannequins, traduit du polonais par Suzanne Arlet, Allan Kosko, Georges Lisowski, Georges Sidre, Paris 1961.
 • Bruno Šulc, Prodavnice cimetove boje, prevod s poljskog i predgovor Stojan Subotin, Beograd 1961.
1964
 • Bruno Schulz, Birds, The Mannequins, A Treatise on Mannequins or the Second Book of Genesis, A Treatise on Mannequins (Conclusion), translated by Jenny Rodzińska, [w:] Introduction to the Modern Polish Literature: An Anthology of Fiction and Poetry, edited by Adam Gillon and Ludwik Krzyzanowski, New York 1964, s. 258–274.
 • Bruno Schulz, Proza, przedmowa Artur Sandauer, opracowanie listów Jerzy Ficowski, Kraków 1964.
1967
 • Prace Brunona Schulza, „Blok-Notes Muzeum Mickiewicza” 1967, nr 1, s. I–XIII, 1–30.
 • Bruno Schulz, Die Republik der Träume: Fragmente, Aufsätze, Briefe, Grafiken, hrsg. von Mikołaj Dutsch, aus dem Polnischen übers. von Josef Hahn und Mikołaj Dutsch, München 1967.
1969
 • Bruno Schulz, Karakony, [w:] Polskie opowieści z dreszczykiem, wybór i posłowie Krzysztofa T. Toeplitza, Warszawa 1969, s. 38–43.
 • Bruno Šulc, Ptice. Cimetaste prodavnice. Bubašvabe. Sanatorijum pod klepsidrom. Poslednje očevo bekstvo, preveo Stojan Subotin, [w:] Antologija poljske fantastike, priredio Stojan Subotin, Beograd 1969, s. 187–241.
1972
 • Bruno Schulz, De Kaneelwinkels, vert. uit het Pools door Gerard Rasch, Amsterdam 1972.
1973
 • Bruno Schulz, Druga jesień, do druku podał i posłowiem opatrzył Jerzy Ficowski, Kraków 1973.
 • Bruno Schulz, Proza, Kraków 1973 (wstęp Artura Sandauera Rzeczywistość zdegradowana (Rzecz o Brunonie Schulzu)).
1974
 • Bruno Schulz, Exposé o Sklepach cynamonowych, „Odra” 1974, nr 1, s. 40–42. 
 • Bruno Schulz, Emeryt, [w:] Duchy na dachu. Groteski, wyboru dokonali Ryszard Marek Groński, Antoni Marianowicz, Warszawa 1974, s. 235–255.
 • Bruno Schulz, Les boutiques de canelle, traduit du polonais par Therese Douchy, Georges Sidre, Georges Lisowski, Paris 1974.
1975
 • Bruno Schulz, Księga listów, zebrał, opracował, wstępem, przypisami i aneksem opatrzył Jerzy Ficowski, Kraków 1975.
1976
 • Bruno Schulz, Manechinele, traducere de Ion Petrică, Bucureşti 1976.
1978
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, wydanie 2, Kraków 1978.
1979
 • Bruno Schulz, Dvije jeseni: Druga jesen, Jesen, preveo Zdravko Malić, „Književna smotra” 1979, br. 34–35, s. 37–40.
1980
 • Bruno Schulz, Sanatorij pri klepsidri, prevedel Niko Jež, „Problemi” 1980, št. 5–6, s. 70–78.
 • Bruno Schulz, Wichura, [w:] Godziny dzieciństwa, [wyboru dokonały Danuta Stępniewska, Barbara Walczyna, ilustrował Maciej Jędrysik], Warszawa 1980, s. 382–387.
 • Bruno Šulc, Manekeni, prevod i predgovor Stojan Subotin, Beograd 1980.
1981
 • Bruno Schulz, De Kaneelwinkels, vert. uit het Pools door Gerard Rasch, omslagillustratie Jan R. Mensinga, Amsterdam 1981.
 • Bruno Schulz, „Ferdydurke”, [w:] Gombrowicziana, ed. Paul Beers, Amsterdam 1981, s. 109–119.
1982
 • Bruno Schulz, Do St. I. Witkiewicza, „Twórczość” 1982, nr 2, s. 113.
 • Bruno Schulz, Powstają legendy (fragment). Wolność tragiczna (fragmenty), „Odra” 1982, nr 12, s. 3–4.
 • Bruno Schulz, Ulica Krokodyli, [w:] Antologia noweli polskiej 1918–1978, t. 1, wybór i wstęp Jacek Kajtoch i Ewa Sabelanka, Kraków 1982, s. 221–229.
 • Бруно Шулц, Књига, превео Стојан Суботин, [w:] Савремена светска прича (I), приредио Давид Албахари, Београд 1982 [Bruno Šulc, Knjiga, preveo Stojan Subotin, [w:] Savremena svetska priča (I), priredio David Albahari, Beograd 1982], s. 21–35.
1983
 • Bruno Schulz, Avgust (odlomek). Samota. Sanatorij Pri klepsidri, [w:] Varujte me, mile zarje: iz sodobne poljske proze, izbrala, uredila, spremno besedo in podatke o avtorjih napisala Katarina Šalamun–Biedrzycka, Ljubljana 1983.
 • Bruno Schulz, „El Proceso” de Kafka, „Vardar. Revista mensual de crítica” 1983, nº 19.
 • Bruno Schulz, „Ferdydurke”, translated by Paul Coates, „Literary Studies in Poland” 1983, t. 10, s. 25–33.
 • Bruno Schulz, La postface de Bruno Schulz à sa traduction du „Procès” (1936), traducteur Janusz Nowak, „La Quinzaine Littéraire” 1983, nº 402.
 • Bruno Schulz, Le Livre idolâtre, Quimper 1983.
1984
 • Bruno Schulz, Dvije jeseni: Druga jesen, Jesen, [w:] Antologija poljske pripovijetke XX stoljeća, priredio i preveo Zdravko Malić, Sarajevo 1984, s. 93–101.
 • Bruno Schulz, „Ferdydurke”, [w:] Gombrowicz i krytycy, wybór i opracowanie Zdzisław Łapiński, Kraków–Wrocław 1984, s. 49–56.
 • Bruno Schulz, Listy, fragmenty. Wspomnienia o pisarzu, zebrał i opracował Jerzy Ficowski, Kraków 1984.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Kraków 1984.
 • Bruno Schulz, Z „Traktatu o manekinach, grafiki: J[anusz] P[aweł] Tryzno, A[ndrzej] Graczykowski, K[rzysztof] Wawrzyniak, Z[bigniew] Janeczek, opracowanie literackie: Zdzisław Jaskuła, Łódź 1984.
1985
 • Bruno Schulz, Pan, August, în româneşte de Ion Petrică, „Lumina” 1985, nr 7–9, s. 89–99.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium Pod Klepsydrą, wydanie 3, Kraków–Wrocław 1985 (wstęp Artura Sandauera Rzeczywistość zdegradowana (Rzecz o Brunonie Schulzu)).
 • Bruno Schulz, Xięga Bałwochwalcza, „Twórczość” 1985, nr 7/8, s. 124–152.
1986
 • Bruno Schulz, Preskušanje, prevedel Niko Jež, „Problemi” 1986, št. 6, s. 101–104.
 • Bruno Schulz, [„U korzeni tego nowego tomu prozy Schulza…”], [w:] Jerzy Ficowski, Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki, impresje, Kraków 1986, s. 62–63.
1987
 • Bruno Schulz, A Selection of Prose [Autumn, The Republic of Dreams, An Interview with Bruno Schulz, Letter to Anna Plockier], translated by Louis Iribarne, „Cross Currents. A Yearbook of Central Euopean Culture” 1987, vol. 6, s. 179–194.
1988
 • Letters and Drawings of Bruno Schulz with Selected Prose, edited by Jerzy Ficowski, translated by Walter Arndt with Victoria Nelson, preface by Adam Zagajewski, New York 1988.
 • Bruno Schulz, L’œuvre graphique, avec deux textes inédits, Musées de Marseille 1988.
 • Bruno Schulz, Powstają legendy, [w:] W blasku legendy. Kronika poetycka życia Józefa Piłsudskiego, opracowanie, noty i posłowie Krzysztof J. Jeżewski, Paris 1988, s. 9–11.
 • Bruno Schulz, Xięga bałwochwalcza, przygotował do druku i słowem wstępnym opatrzył Jerzy Ficowski, Warszawa 1988.
1989
 • Bruno Schulz, La mitificación de la realidad, „El Urogallo” 1989, nº 43, s. 54.
 • Bruno Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, opracował Jerzy Jarzębski, Wrocław 1989 (BN I 264).
 • Бруно Шульц, Август. Птицы, пер. И. Клеха и Г. Комского, предисл. И. Клеха, „Родник” 1989, № 8, s. 16–22.
1990
 • The Drawings of Bruno Schulz, edited and with Introduction by Jerzy Ficowski, with an Essay by Ewa Kuryluk, Photographs by Adam Kaczkowski, Evanston (Illinois)1990.
 • Bruno Schulz, A valóság mitizálása, ford. Judit Reiman, „Nappali ház”, 1990/2, s. 2–3.
 • Bruno Schulz, An Essay for S. I. Witkiewicz, translated by Walter Arndt, [w:] Four decades of Polish essays, edited Jan Kott, Evanston 1990.
 • Bruno Schulz, Cimetove prodajalne, prevajalec Katarina Šalamun-Biedrzycka, Ljubljana 1990.
 • Бруно Шульц, Книга. Гениальная эпоха. Другая осень. Додо, пер. В. Кулагиной-Ярцевой, „Родник” 1990, № 1, s. 72–80.
1991
 • Bruno Schulz, Correspondance et essais critiques, trad. du polonais par Christophe Jezewski, François Lallier et Dominique Sila-Khan, préface et notes de Jerzy Ficowski, Paris 1991.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Warszawa 1991.
1992
 • Bruno Schulz, Die Wirklichkeit ist Schatten des Wortes. Aufsätze und Briefe, hrsg. von Jerzy Ficowski, aus dem Poln. von Mikołaj Dutsch und Josef Hahn, München–Wien 1992.
 • Bruno Schulz, Ilustracje do własnych utworów, zebrał, opracował, słowem wstępnym opatrzył Jerzy Ficowski, Warszawa 1992.
 • Bruno Schulz, La mitificación de la realidad, „Fases” 1992, nº 7.
 • Bruno Schulz, [Listy do J. Tuwima, R. Halpern, T. Brezy, A. Pleśniewicza], „NaGłos” 1992, nr 7, s. 22–32.
 • Bruno Schulz, Mitizacija stvarnosti, preveo Zdravko Malić, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 13–14.
 • Bruno Schulz, Sklepy Cynamonowe. Sanatorium Pod Klepsydrą, wydanie IV, Kraków 1992 (seria „ABC”).
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992.
 • Bruno Schulz, Stanislawu Ignacyju Witkiewiczu, preveo Dalibor Blažina, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 121–127.
 • Бруно Шульц, Июльская ночь. Мой отец становится пожарным, пер. В. Кулагиной-Ярцевой, „Ковчег” 1992, № 3, s. 229–237.
1993
 • Bruno Schulz, A Tragická Svoboda, přeložil Otakar Bartoš, „Literární nowiny” 1993, roč. 4, č. 34, s. 13.
 • Bruno Schulz, Powstają legendy. Trzy szkice wokół Piłsudskiego, wstęp i opracowanie Stanisław Rosiek, Kraków 1993.
 • Bruno Schulz, Republika marzeń. Utwory rozproszone, opowiadania, fragmenty, eseje, rysunki, wybór, opracowanie i posłowie Jerzy Ficowski, Warszawa 1993.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium Pod Klepsydrą, Kraków 1993.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, Warszawa 1993.
 • Bruno Schulz, Wichura, Sklepy cynamonowe, Ulica Krokodyli, [w:] Antologia noweli polskiej. Lektury szkolne, t. I, [wybór Lidia Wrzosek, Małgorzata Gołembnik], Warszawa 1993, s. 299–327.
 • Bruno Schulz, Z listów odnalezionych, słowo wstępne, wybór, objaśnienia Jerzy Ficowski, Warszawa 1993.
1994
 • Bruno Schulz, Mytizace skutečnosti, „Literární nowiny” 1994, roč. 5, č. 2, s. 12.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Kama, Warszawa 1994 [ze wstępem Jerzego Ficowskiego Zwiedzanie „Sklepów cynamonowych” ].
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Łódź 1994.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994.
1995
 • Bruno Schulz, „Sklepy cynamonowe”. „Sanatorium pod Klepsydrą” oraz inne opowiadania, PAVO, Warszawa 1995.
 • Bruno Schulz, Verzameld werk, uit het Pools vertaald en van een nawoord voorzien door Gerard Rasch, Amsterdam 1995.
1996
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, opracowanie Anna Chmielewska, Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa, Warszawa 1996.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, PAVO, Warszawa 1996.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1996.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, Wrocław 1996 [z Posłowiem Jerzego Ficowskiego].
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium Pod Klepsydrą, wybór, wstęp Ragna i Zbigniew Ślęzakowscy, Warszawa 1996.
 • Bruno Schulz, Verzameld werk, uit het Pools vertaald en van een nawoord voorzien door Gerard Rasch, 2e dr., Amsterdam 1996.
1997
 • Bruno Schulz, Manechinele, traducere şi cuvânt înainte de Ion Petrică, Bucureşti 1997.
 • Bruno Schulz, Opowiadania, Warszawa 1997.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Zielona Sowa, Kraków [1997].
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
1998
 • The Collected Works of Bruno Schulz, edited by Jerzy Ficowski, foreword by David Grossman, London 1998.
 • Bruno Schulz, Dućani cimetne boje, preveo Dalibor Blažina, „Europski glasnik” 1998, br. 3, s. 63–141.
 • Bruno Schulz, Fahajas boltok: összegyűjtött elbeszélések, fordította Csaba Galambos, Grácia Kerényi, Gábor Körner, Klára Körtvélyessy, Judit Reiman, Pécs 1998.
 • Bruno Schulz, Manekiny, Lublin 1998.
 • Bruno Schulz, Opowiadania, Warszawa 1998.
 • Bruno Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, opracował Jerzy Jarzębski, wydanie drugie przejrzane i uzupełnione, Wrocław 1998 (BN I 264).
1999
 • Bruno Schulz, Letters and Applications to Regional and National School Authorities, 1924–1938, [translated by Dorota Głowacka, notes by Jerzy Ficowski], [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 5–19.
 • Bruno Schulz, Letters to Friends and Colleagues, 1933–1940, [translated by Dorota Głowacka, notes by Jerzy Ficowski], [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 21–35.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, Warszawa 1999.
 • Bruno Schulz, Tragic Freedom. At Belvedere, [translated by A. Kaczynski, notes by J. Prokopczyk], [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 43–53.
 • Бруно Шулц, Продавнице циметове боје, с пољског превео Стојан Суботин, Београд 1999 [Bruno Šulc, Prodavnice cimetove boje, s poljskog preveo Stojan Subotin, Beograd 1999].
2000
 • Bruno Schulz 1892–1942. Das graphische Werk, München 2000.
 • Bruno Schulz, Opowiadania, eseje, listy, wybór, układ i posłowie Włodzimierz Bolecki, Świat Książki, Warszawa 2000.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, ilustracje Wiesław Szumiński, [s.l. 2000].
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Wrocław 2000.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod klepsydrą, Kraków 2000.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium Pod Klepsydrą, Porozumienie Wydawców, Warszawa 2000.
 • Bruno Schulz, Szkice krytyczne, opracowanie i posłowie Małgorzata Kitowska-Łysiak, Lublin 2000.
2001
 • Bruno Schulz 1892–1942. Dessinateur, peintre, graveur et écrivain, textes: Jerzy Jarzębski et Małgorzata Kitowska-Łysiak, Warszawa 2001.
 • Bruno Schulz, A valóság mitizálása, ford. Judit Reiman, „Cédrus” 2001.
 • Bruno Schulz, „Ferdydurke”, oversat fra polsk af Runa Kildegaard Klukowska, „Passage” 2001, nr 38, s. 37–41.
 • Bruno Schulz, Le botteghe color cannella. Tutti i racconti, i saggi e i disegni, traduzione di Anna Vivanti Salmon, Vera Verdiani e Andrzej Zelinski, a cura e con uno scritto di Francesco M. Cataluccio, Torino 2001.
 • Bruno Schulz, Les botigues de color canyella. El sanatori de la clepsidra, traducció Anna Rubió, Jerzy Slawomirski, Barcelona 2001.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, wstęp Ragna Ślęzakowska, Wrocław 2001.
 • Бруно Шулц, Република снова, превео Александар Шаранац, „Летопис Матице српске” 2001, св. 3 [Bruno Šulc, Republika snova, preveo Aleksandar Šaranac, „Letopis Matice srpske” 2001, sv. 3], s. 255–279.
 • Bruno Šulc, Republika snova: pripovetke, fragmenti, eseji, preveo Aleksandar Šaranac, Beograd 2001.
2002
 • Bruno Schulz, Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, wydanie drugie, przejrzane i uzupełnione, Gdańsk 2002.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, Zielona Sowa, Kraków [2002].
 • Bruno Šulc, Ega van Hart, prevela Branislava Stojanović, „Kovine” 2002, br. 4, s. 6–8.
2003
 • Bruno Schulz, El libro idólatra, traducción de Jorge Segovia y Violetta Beck, Vigo 2003.
 • Bruno Schulz, El sanatorio de la Clepsidra, traducción de Jorge Segovia y Violetta Beck, Vigo 2003.
 • Bruno Schulz, La calle de los cocodrilos, traducción Jorge Segovia y Violetta Beck, [Vigo] 2003.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, [autor opracowania Wojciech Rzehak], Greg, Kraków 2003.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą. Lektura z opracowaniem, opracował Andrzej Knapik, Zielona Sowa, Kraków 2003.
 • Бруно Шулц, Анексија подсвести, превела Љубица Росић, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Bruno Šulc, Aneksija podsvesti, prevela Ljubica Rosić, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 40–45.
 • Бруно Шулц, Фердидурке, превела Агњешка Ласек, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Bruno Šulc, Ferdidurke, prevela Agnješka Lasek, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 56–60.
 • Бруно Шулц, Из преписке, превела Бранислава Стојановић, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Bruno Šulc, Iz prepiske, prevela Branislava Stojanović, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 6–38.
 • Бруно Шулц, Књига о љубави, превела Марија Бараћ, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Bruno Šulc, Knjiga o ljubavi, prevela Marija Barać, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 53–55.
 • Бруно Шулц, Нови песник, превела Јелена Јовић, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Bruno Šulc, Novi pesnik, prevela Jelena Jović, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 51–53.
 • Бруно Шулц, Подно Белведера, превео Петар Буњак, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Bruno Šulc, Podno Belvedera, preveo Petar Bunjak, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 49–50.
 • Бруно Шулц, Трагична слобода, превела Бранислава Стојановић, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Bruno Šulc, Tragična sloboda, prevela Branislava Stojanović, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 46–49.
2004
 • Bruno Schulz, Ensayos críticos, traducción de Jorge Segovia Lago y Violetta Beck, [Vigo] 2004.
 • Bruno Schulz, „Ferdydurke”, překl. Jitka Sobotová, „Tvar” 2004, roč. 15, č. 13, s. 6–7.
 • Bruno Schulz, La République des rêves, Denoël 2004.
 • Bruno Schulz, Las tiendas de canela fina, traducción de Jorge Segovia y Violetta Beck, Vigo 2004.
 • Bruno Schulz, Le Livre idolâtre, préface de Serge Fauchereau, Paris 2004.
 • Bruno Schulz, Manechinele, traducere de Ion Petrică, prefata de Nicolae Manolescu, Bucureşti 2004.
 • Bruno Schulz, Œuvres complètes. Les Boutiques de cannelle – Le Sanatorium au croque-mort – Essais – Correspondance, trad. du polonais par Suzanne Arlet, Thérèse Douchy, Christophe Jezewski, François Lallier, Allan Kosko, Georges Lisowski, Georges Sidre, Dominique Sila-Khan, Paris 2004.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod klepsydrą, Zielona Sowa, Kraków 2004.
 • Бруно Шульц, Цинамонові крамниці. Санаторій Під Клепсидрою, Львів 2004.
 • Бруно Шулц, Продавници со боја на цимет, превод од полски Лидија Танушевска, Скопје 2004 [Bruno Šulc, Prodavnici so boja na cimet, prevod od polski Lidija Tanuševska, Skopje 2004].
2005
 • Bruno Schulz, Dućani cimetne boje, preveo i pogovor napisao Dalibor Blažina, Zagreb 2005.
 • Bruno Schulz, La república de los sueños, traducción de Jorge Segovia y Violetta Beck, Vigo 2005.
 • Bruno Schulz, Singurătatea, traducere de Ion Petrică, „Libertatea” 2005, nr 13, s. 9.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, Wrocław 2005.
2006
 • Bruno Schulz, [Akacje kwitną], [w:] Debora Vogel, Akacje kwitną. Montaże, ilustracje Henryk Streng, posłowie Karolina Szymaniak, Kraków 2006, s. 188–192.
 • Bruno Schulz, Sanatorij pod klepsidrom, preveo Dalibor Blažina, „Europski glasnik” 2006, nr 11, s. 647–694.
 • Bruno Šulc, [O novelama Ive Andrića], [s poljskog prevela Branislava Stojanović], „Sveske Zadužbine Ive Andrića 2006, sv. 23, s. 313–314.
2007
 • Bruno Schulz, An Essay for S. I. Witkiewicz, [w:] Polish Writers on Writing, edited by Adam Zagajewski, San Antonio 2007.
 • Bruno Schulz, El país tenebroso, [traducción de Jorge Segovia y Violetta Beck], Madrid 2007.
 • Bruno Schulz, Powstają legendy, „Przegląd Polityczny” 2007, nr 82, dodatek, s. I–IV.
 • Bruno Schulz, Sanatoriet under timeglasset, oversat af Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad, med efterord af Karsten Sand Iversen, Roskilde 2007.
 • Bruno Schulz, Sanatorij pod klepsidrom, preveo Dalibor Blažina, Zagreb 2007.
2008
 • Bruno Schulz, Correspondencia, traducción de Jorge Segovia Lago y Violetta Beck, Vigo 2008.
 • Bruno Schulz, Foråret [tłum. Judyta Preis, Jørgen Herman Monrad], [w:] Bruno Schulz: „Wiosna”. 12 przekładów, pod redakcją Wiery Meniok, Lublin–Drohobycz 2008, s. 233–252.
 • Bruno Schulz, Kevät, [tłum. Veikko Suvanto], [w:] Bruno Schulz: „Wiosna”. 12 przekładów, pod redakcją Wiery Meniok, Lublin–Drohobycz 2008, s. 253–271.
 • Bruno Schulz, Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, wydanie trzecie, Gdańsk 2008.
 • Bruno Schulz, Primavera, (tłum. Xavier Farré), [w:] Bruno Schulz: „Wiosna”. 12 przekładów, pod redakcją Wiery Meniok, Lublin–Drohobycz 2008, s. 153–173.
2009
 • Bruno Schulz, La primavera, traducción Jorge Segovia y Violetta Beck, [Vigo] 2009.
 • Bruno Šulc, Nisam poznavalac poezije…, prevod s poljskog i komentar Branislava Stojanović, „Kovine” 2009, br. 14, s. 48–53.
2010
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, Kraków 2010.
2011
 • Bruno Schulz, El sanatorio de la clepsidra [relato], traducción Jorge Segovia y Violetta Beck, [Vigo] 2011.
 • Bruno Schulz, Tratado de los maniquíes o Segundo Libro del Génesis, traducción Jorge Segovia y Violetta Beck, [Vigo] 2011.
 • Бруно Шулц, Продавниците со боја на цимет. Санаториумот во знакот на клепсидрата, превод од полски јазик Лидија Танушевска, јазична редакција Филип Димевски, Скопје 2011 [Bruno Šulc, Prodavnicite so boja na cimet. Sanatoriumot vo znakot na klepsidrata, prevod od polski jazik Lidija Tanuševska, jazična redakcija Filip Dimevski, Skopje 2011].
 • Bruno Šulc, Mitizacija stvarnosti. Pismo Bruna Šulca Stanislavu Ignaciju Vitkjeviču, [prevod s poljskog Biserka Rajčić], [w:] Poljska književna avangarda: 1917–1939 (programi i manifesti), [priredila] Biserka Rajčić, Beograd 2011, s. 334–338.
2012
 • Bruno Schulz, As lojas de canela, tradução e apresentação de Aníbal Fernandes, Lisboa 2012.
 • Bruno Schulz, Ficção completa, tradução e posfácio Henryk Siewierski, apresentação Czeslaw Milosz, depoimento Witold Gombrowicz, São Paulo 2012.
 • Bruno Schulz, Księga obrazów, zebrał, opracował, komentarzami opatrzył Jerzy Ficowski, Gdańsk 2012.
 • Бруно Шулц, Пан Карол, преведе от полски Красимир Цанев, редакция Вера Деянова, „Литературен вестник” 2012, бр. 41 [Bruno Shults, Pan Karol, prevede ot polski Krasimir Tsanev, redaktsia Vera Deyanova, „Literaturen vestnik” 2012, br. 41], s. 7.
2013
 • Bruno Schulz, Kanelipuodit ja muita kertomuksia, suomentanut Tapani Kärkkäinen, Helsinki 2013.
 • Bruno Schulz, Sanatorium pod Klepsydrą, Warszawa 2013.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Warszawa 2013.
 • Бруно Шулц, Август, превела с пољског Снежана Ђукановић, „Мостови” 2013, бр. 157–158 [Bruno Šulc, Avgust, prevela s poljskog Snežana Đukanović, „Mostovi” 2013, br. 157–158], s. 5–11.
 • Бруно Шулц, Последње очево бекство, превео са пољског Стојан Суботин, „Градац” 2013, бр. 191–193 [Bruno Šulc, Poslednje očevo bekstvo, preveo sa poljskog Stojan Subotin, „Gradac” 2013, br. 191–193], s. 211–213.
 • Bruno Šulc, Gospodin Karol, preveo s poljskog Stojan Subotin, [w:] Kule, gradovi: majstori kratke proze od Gogolja do Fostera Volasa, priredili Arijana Božović, Borivoj Gerzić, Beograd 2013, s. 140–143.
2014
 • Bruno Schulz, La mitificació de la realitat, „El Funàmbul” 2014, nº 1.
 • Bruno Schulz, Opera omnia I. Relatos, traducción de Jorge Segovia & Violetta Beck, Vigo 2014.
 • Bruno Schulz, Rasute pripovijetke, s poljskoga preveo Dalibor Blažina, „Europski glasnik ” 2014, br. 19, s. 721–748.
 • Bruno Szulc, Mitologjizimi i realitetit, përktheu Agron Tufa, „Letërsia Polake në Gjuhën Shqipe” 2014–2016, nr 2, s. 132–135.
 • Bruno Šulc, Jesen, [prevod s poljskog Biserka Rajčić], [w:] Poljska književna avangarda: 1917–1939 (poezija, proza, drama), [priredila] Biserka Rajčić, Beograd 2014, s. 254–257.
 • Bruno Šulc, Prodavnice cimetove boje. Sanatorijum pod Klepsidrom. Kometa, s poljskog preveo Stojan Subotin, Beograd 2014.
2015
 • Bruno Schulz, Wystawa Lachowicza, „Schulz/Forum” 2015, nr 6, s. 105.
 • Bruno Schulz, Birds. Cinnamon Shops, translated from the Polish by Celina Wieniewska, [w:] Maxim Biller, ,Inside the Head of Bruno Schulz, translated from the German by Anthea Bell, London 2015, s. 61–95.
 • Bruno Schulz, Cywilizacje pierwotne i cyw[ilizacje] pochodne, „Schulz/Forum” 2015, nr 6, s. 44.
 • Bruno Schulz, E. M. Lilien, „Schulz/Forum” 2015, nr 6, s. 80–96.
 • Bruno Schulz, Efraim Mojżesz Lilien, [w:] Artyści z Drohobycza, Lilien i Lachowicz, redakcja, przygotowanie do druku i noty, wybór ilustracji Wiera Meniok, Grzegorz Józefczuk, Lublin–Drohobycz 2015, s. 12–44 („Acta Schulziana” nr 1).
 • Bruno Schulz, Gushti, shqipëroi Sulejman Dërmaku, „Jeta e Re” (Prishtinë) 2015, nr 3, s. 51–58.
 • Bruno Schulz, Kometen, oversat fra polsk til dansk af Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad, illustreret af Kim De Laybourn og Fanny Spång Artursson, København 2015.
 • Bruno Schulz, Księga obrazów, zebrał, opracował, komentarzami opatrzył Jerzy Ficowski, wydanie drugie, Gdańsk 2015.
 • Bruno Schulz, Las tiendas de color canela, traducción Enrique Mittelstaedt, Buenos Aires 2015.
 • Bruno Schulz, Republika mašte, izabrao, s poljskog preveo, predgovor napisao i komentarima popratio Dalibor Blažina, Zagreb 2015.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, Kęty 2015.
 • Bruno Schulz, Wystawa Feliksa Lachowicza, [w:] Artyści z Drohobycza, Lilien i Lachowicz, redakcja, przygotowanie do druku i noty, wybór ilustracji Wiera Meniok, Grzegorz Józefczuk, Lublin–Drohobycz 2015, s. 54–56 („Acta Schulziana” nr 1).
 • Бруно Шулц, Митизација на реалноста, превод од полски јазик Лидија Танушевска, Скопје 2015 [Bruno Šulc, Mitizacija na realnosta, prevod od polski jazik Lidija Tanuševska, Skopje 2015].
 • Бруно Шулц, Похођење. Птице. Господин Карол, превела с пољског Снежана Ђукановић, „Мостови” 2015, бр. 163–164 [Bruno Šulc, Pohođenje. Ptice. Gospodin Karol, prevela s poljskog Snežana Đukanović, Mostovi 2015, br. 163–164], s. 169–179.
 • Bruno Šulc, Cimetaste prodavnice, prevela s poljskog Snežana Đukanović, Beograd 2015.
 • Bruno Šulc, Sanatorijum u senci peščanika, prevela s poljskog Milica Markić, Beograd 2015.
2016
 • Bruno Schulz, Brev, essäer, noveller, urval, översättning och förord av Emi-Simone Zawall, Göteborg 2016.
 • Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016.
 • Bruno Schulz, Fahajas boltok, fordította Körner Gábor, Galambos Csaba, Reiman Judit, Körtvélyessy Klára, Kerényi Grácia, Pécs 2016.
 • Bruno Schulz, Nieznany (?) szkic o Lilienie [E.M. Lilien], „Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej” 2016, nr 19, s. 32–37.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, [opracowanie Dorota Nosowska], Poznań 2016.
 • Bruno Šulc, Manekeni, prevod i predgovor Stojan Subotin, Beograd 2016.
2017
 • Bruno Schulz, Brieven, samenstelling, redactie en inleiding: Kris Van Heuckelom en André Roosen, vertaald [uit het Pools] door: Joke Bossens, Dieter De Bruyn, Kwinten Van Gestel, Filip Hamakers, Kris Van Heuckelom, Paul Hulsenboom, Maia Van Langendonck, Marysia Linkowski, Sara Nyssen en Anna Schouw, Amsterdam 2017.
 • Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017.
 • Bruno Schulz, Sanatorij Pri peščeni uri in drugi spisi, prevedla Jana Unuk, Ljubljana 2017.
 • Bruno Schulz, Sanatorio la clepsidra, traducción Enrique Mittelstaedt, Buenos Aires 2017.
 • Бруно Шулц, Из „Канелените магазини”, превод Магдалена Атанасова, „Литературен вестник” 2017, бр. 38 [Bruno Shults, Iz „Kanelenite magazini”, prevod Magdalena Atanasova, „Literaturen vestnik” 2017, br. 38], s. 10–11.
 • Бруно Шулц, Канелените магазини, [прев. от пол. Магдалена Атанасова], София 2017 [Bruno Shults, Kanelenite magazini, prev. ot pol. Magdalena Atanasova, Sofia 2017].
 • Бруно Шулц, Книгата, превод Магдалена Атанасова, „Литературен вестник” 2017, бр. 38 [Bruno Shults, Knigata, prevod Magdalena Atanasova, „Literaturen vestnik” 2017, br. 38], s. 10.
 • Бруно Шулц, Митизация на действителността, превод от полски Павел Пл. Петров, „Литературен вестник” 2017, бр. 38 [Bruno Shults, Mitizatsia na deystvitelnostta, prevod ot polski Pavel Pl. Petrov, „Literaturen vestnik” 2017, br. 38], s. 23.
 • Бруно Шулц, Птиците, превод Магдалена Атанасова, „Литературен вестник” 2017, бр. 38 [Bruno Shults, Ptitsite, prevod Magdalena Atanasova, „Literaturen vestnik” 2017, br. 38], s. 11.
 • Бруно Шулц, Санаториум „Клепсидра”, [прев. от пол. Магдалена Атанасова], София 2017 [Bruno Shults, Sanatorium Klepsidra, prev. ot pol. Magdalena Atanasova, Sofia 2017].
2018
 • Bruno Schulz, Collected Stories, translated from the Polish by Madeline G. Levine, foreword by Rivka Galchen, Evanston (Illinois) 2018.
 • Bruno Schulz, Tarçın Dükkânları, çeviren Neşe Taluy Yüce, İstanbul 2018.