Jakub Orzeszek

Urodzony w roku 1991 w Gdyni. Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się antropologią literatury oraz kulturą popularną XX i XXI wieku – głównie w kontekście problematyki tanatologicznej. Bada wątki tanatyczne w twórczości Brunona Schulza, a w ramach projektu „Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza” przygotowuje – między innymi – ścieżkę dotyczącą śmierci pisarza. Jako redaktor współpracuje z Wydawnictwem Części Proste.